• slide
  • slide

Sotsiaaltransport

Koostöös MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse, Põlva- ja Võrumaa kohalike omavalitsustega ja Sotsiaalministeeriumiga osutame alates 14. septembrist sotsiaaltransporditeenust kohalike omavalitsuste poolt teenusele suunatud inimestele

Teenust osutavad 5 vastavalt kohandatud sõidukit, millest neli on võimelised vedama muuhulgas ka ratastoolis kliente. Üks sõiduk on kohandatud lamava reisija vedamiseks ehk on loodud tingimused raamiga transpordi osutamiseks. Sõidukid on  vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega. Olgu nendeks kas kargud/ratastool või trepironja.

Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus: kliendi aitamine mistahes liikumisvõimest liikumisel kodust, haiglaruumist vm avaliku teenuse hoonesisesest ruumist mistahes korruselt sõidukini või vastupidi.

Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal (Kagu ÜTK) õigus võimalusel sõite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.

Kliendi poolt tasutav sisenemistasu on sõiduks Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas (Põlva- ja Võrumaa) 3 eurot; Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakondades (Valga- ja Tartumaa) 8 eurot ja mujal Eesti Vabariigis 20 eurot. Sisenemistasu makstakse ühekordselt sõidu tellimuse kohaselt (sisaldab edasi- tagasi sõitu ühe tellimuse raames samal kuupäeval).

Teenusele suunamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse poolne inimeste vajaduste hindamine.

Kui inimese abivajadus on hinnatud ja teda on teenusele suunatud, siis saab klient ka edaspidi ise tellimusi esitada, kas e-posti aadressil tellimus@ytk.ee või tel. +372 517 2455